ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο αγοραστής των προϊόντων που παραγγέλθηκαν στο ηλεκτρονικό κατάστημα mint-ocean.gr, Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει την εταιρεία εντός 14 ημερών από την παραλαβή των αγαθών στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ηλεκτρονικό support@mint-ocean.gr για απόσυρση από τη σύμβαση χωρίς να δοθεί λόγος για την απόφασή του.
Το μόνο κόστος που βαρύνει τον αγοραστή σε σχέση με την απόσυρση από τη σύμβαση είναι το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών.
Ενημερώστε μας γραπτώς σχετικά με την αναμενόμενη επιστροφή στην επαφή email support@mint-ocean.gr.
Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στον πωλητή το αργότερο 14 ημέρες από την ειδοποίηση υπαναχώρησης από τη σύμβαση (αγορά). Η προθεσμία λήγει από την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων. Για τους σκοπούς απόσυρσης από τη σύμβαση, ο καταναλωτής μπορεί προαιρετικά να χρησιμοποιήσει το συνημμένο έντυπο ανάληψης μοντέλου.
Η εταιρεία επιστρέφει στον αγοραστή τις πληρωμές που έλαβε με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο αγοραστής και, εάν ο αγοραστής συμφωνήσει, το πληρωμένο ποσό των παραγγελθέντων αγαθών επιστρέφεται στον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη. Οι επιστροφές χρημάτων θα γίνουν το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης ανάκλησης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βεβαιότητα, η ακρίβεια και η επικαιρότητα της επιστροφής και να καταγραφεί η πληρωμή, η επιστροφή της πληρωμής στον αγοραστή με συμφωνία γίνεται με μεταφορά στον λογαριασμό συναλλαγής του. Η εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή έως ότου παραλάβει τα επιστρεφόμενα αγαθά ή έως ότου ο καταναλωτής αποστείλει απόδειξη ότι τα αγαθά έχουν επιστραφεί, όποιο από τα δύο είναι πρώτο.
Στείλτε τα επιστρεφόμενα προϊόντα στη διεύθυνση:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Παρακαλώ ειδοποιήστε μας στη διεύθυνση e-mail: support@mint-ocean.gr Πριν επιστρέψετε τα προϊόντα
Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών, ο καταναλωτής δεν έχει κανένα δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση:

  1. αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ακριβείς οδηγίες του καταναλωτή και προσαρμοσμένα στις προσωπικές του ανάγκες.
  2. αναλώσιμα αγαθά ή λήγουν γρήγορα,
  3. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, εάν η εταιρεία εκπληρώσει πλήρως τη σύμβαση και η παροχή υπηρεσιών έχει ξεκινήσει με βάση τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή και με τη συγκατάθεση να χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση όταν η εταιρεία την εκπληρώνει πλήρως
  4. την παροχή σφραγισμένων ηχογραφήσεων ή εγγραφών βίντεο και προγραμμάτων υπολογιστή, εάν ο καταναλωτής έχει ανοίξει τη σφραγίδα ασφαλείας μετά την παράδοση·
  5. την προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών, εκτός από την περίπτωση συμβολαίων συνδρομής για την προμήθεια τέτοιων δημοσιεύσεων,
  6. σχετικά με την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, εάν ο καταναλωτής έχει ανοίξει τη σφραγίδα μετά την παράδοση ·
  7. σχετικά με την παράδοση αγαθών που, από τη φύση τους, αναμειγνύονται αδιαχώριστα με άλλα αντικείμενα ·
  8. διαμονή που δεν προορίζεται για μόνιμη κατοικία, μεταφορά αγαθών, ενοικίαση οχημάτων, προετοιμασία και παράδοση τροφίμων ή υπηρεσιών αναψυχής όπου η εταιρεία αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή εντός μιας συγκεκριμένης περιόδου ;
  9. σχετικά με την παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό υλικό, εάν η παροχή της υπηρεσίας έχει ξεκινήσει με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή και με τη συγκατάθεση να χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση.
Εάν ο καταναλωτής επιλέξει έναν τρόπο παράδοσης διαφορετικό από την πιο οικονομική κανονική μέθοδο παράδοσης, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τα επιπλέον έξοδα που προκύπτουν από αυτήν την επιλογή σε περίπτωση απόσυρσης. Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση για την απόσταση από την αξία που προκύπτει από τη χρήση που υπερβαίνει αυτήν που είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος.
Φορμα αλλαγης/επιστροφης :
Κάντε κλικ ΕΔΩ!